Tryghed

Hydrocephalus sygeplejerske mm

Mette Lavbjerg Madsen

Jeg har hydrocephalus og blev i 2009 opereret, og kom efterfølgende til kontrol efter tre måneder, og derefter havde jeg mulighed for at ringe hvis der var noget indtil to år efter OP, hvor jeg blev afsluttet, og nu skal igennem min egen læge/genhenvise.
Jeg kunne rigtig godt tænke mig at man ikke blev afsluttet som kronisk patient, men altid havde mulighed for at ringe til afdelingen hvis der er bekymringer vedrørende ens sygdom.
At man evt. oprettede en hydrocephalussygeplejerskestilling, som de har på Rigshospitalet.

Kommentarer (1)

Tage Holm Thomsen
06.04.2015 :

Jeg fik ingen brugbar viden til medbestemmelse på min dikterede fejlbehandling på Skive Forsøgsstation; ingen oplysninger om mine fejl/hændelser, hverken præ- eller postoperativt, og kan derfor heller ikke selv være skyld i én eneste af mine 13 fejl/hændelser, som jeg kun fik enten tavshed, søforklaringer eller blinde henvisninger på inden den grundløse mistrosudstødelse, og da mine breve forblev ubesvarede, ringede jeg efter nogle måneder ned til min sygeplejerske i håb om at få en forklaring, der kunne blive starten på en bedst mulig efterbehandling, men blev afvist med ordene: ,,Du er afsluttet - jeg kan komme til at sige noget forkert - vi tager os kun af indsatte patienter," og da jeg så sagde, at første spørgsmål var om en fejl, jeg lavede under indsættelsen, blev der sagt farvel og røret lagt på.
Et offentligt diktatursystem skal kun bruge deres forsøgsdyr som indtægtskilde og deres journal som selvfrikendelsesvåben - og er derfor lige glade med deres forsøgsdyr, og befinder sig derfor inde på vagtstuen, mens patienterne enten ligger i deres seng og ser fjernsyn eller inde i rygerummet for også dér at se fjernsyn, hvorimod jeg som mønsterpatient enten hvilede mig i sengen, mens jeg tænkte på, hvordan jeg kunne skaffe mig viden og medbestemmelse til at hindre fejlbehandlinger; gangtrænede på gangen eller lavede øvelser nede i fysioterapien.
Lige modsat var det på PrivatHospitalet Skørping, hvor der blev lavet en fejlfri tiltrosbehandling med dialog i øjenhøjde og med løbende frigivelse af journaltilskrivelser, hvortil mine rettelser/kommentarer blev vedlagt, så misforståelser blev elimineret, og hvor der også var fri adgang til genoptræningsgangstier i den omkringliggende skov; hvor personalet befandt sig i tiltrosdialog blandt patienterne, og hvor jeg fik at vide, at jeg til enhver tid måtte ringe ned til min fys., der så ville prøve at finde en løsning, hvis der skulle opstå problemer i forbindelse med den udførte behandling.
Lige så patientfjendsk, dyrt og ødelæggende et offentligt koldt bureaukratisk diktaturstyre fungerer overfor ikke umiddelbart synlige symptomer, hvor en smittefarlig uhelbredelig hemmelig mistro nemt bliver enerådende som dikteret fjernstyret behandlingsgrundlag - lige så tiltroseffektiv var det i Skørping, hvor alle beslutninger foretages i et lærende miljø sammen med patienterne på et i åbenhed oplyst grundlag uden bureaukratiske omkostningstunge og patientfjendske regler = patienten frem for systemet, som det ikke fungerende kolde offentlige system burde tage ved lære af, til gavn for både patienterne og statskassen.

Skriv en kommentar til idéen

Dette website anvender 1. og 3. parts cookies til teknisk funktionalitet, trafikmåling og brugermåling for at optimere websitet og levere den bedst mulige brugeroplevelse. Hvis du navigerer videre på sitet uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du accepterer at modtage cookies fra voressundhedsvæsen.dk

Læs mere om cookies, og hvordan du sletter dem, klik her