Forløbet

Åben journalføring

Tage Holm Thomsen

Der burde laves lov om, at der ved alle planlagte behandlinger skal foreligge en patients underskrift på, at han har læst journalen, og at han enten har godkendt det journalførte behandlingsgrundlag, herunder modtaget information, eller fået vedlagt sine subjektive rettelser/kommentarer hertil. Det er den måde, det foregår på PrivatHospitalet Skørping, hvor jeg løbende fik tilsendt/udleveret journaltilskrivelser med vedlæggelse af mine rettelser/kommentarer, hvorved al mistros- og misforståelsesfejlbehandling elimineredes, og derfor skete der ikke én eneste fejl/hændelse ved samme slags operation, som der ved behandlingen i Skive og Viborg skete 13 forskellige fejl/hændelser efter en subjektivt set for længst overflødig operation.
Selvom jeg i Skive og Viborg hverken fik journalen at se eller fik viden om, hvad der blev skrevet deri, så bliver den hos alle klageinstanser alligevel betragtet som et sandhedsdokument, der ikke bliver sat spørgsmålstegn ved, selvom den for mig er så fejlskreven, at jeg bad dem finde ud af, hvem jeg var blevet forbyttet med. Der er ikke journalført én eneste af de mange fejl/hændelser; ikke journalført én eneste af alle ene blinde henvisninger, trusler, vildledende misinformationer eller søforklaringer ... og derfor bliver mit forløb af alle klageinstanser betragtet som ,,værende indenfor normen for almindelig faglig standard" og ,,efter bedste specialiststandard" ud fra at al tvivl uden videre skal komme sygehuset til gode på det grundlag sygehusledelsen vælger at fremstille, hvorved der ikke bliver taget ved lære af fejlbehandlinger.
Det er utrolig dyrt for både samfundet og den fejlbehandlede patient - ikke mindst hvis lægerne og sygehusledelsen med alle mulige uærlige midler skjuler fejlbehandlingen, så en mønsterpatient hverken får mulighed for at få en ærlig forklaring, status eller bedst mulig efterbehandling, men i stedet for får alt overladt til sin egen skæbne.
I Skørping fik jeg at vide, at jeg til enhver tid måtte ringe, hvis der skulle opstå problemer som følge af deres behandling - hvorimod jeg, ved at ringe til Skive, fik det svar: ,,Du er afsluttet - vi kan komme til at sige noget forkert - vi tager os kun af indlagte patienter."
Det er den forskel, jeg har oplevet mellem et offentligt og et privat sygehus. Når de private kan lave bedre behandlinger til den halve pris, så er der noget galt med det offentlige system, der gror til i stive regler og bureaukrati.

Kommentarer (3)

Birgitte Sønderby
22.02.2015 :

Godt skrevet !

Rosa Maria Nielsen
31.03.2015 :

tak- du har helt ret. det burde være logisk, at man som patient selv får indsigt i, hvad der efterfølgende står noteret om en selv og hvad der er foregået..
- Jeg har en enkelt gang oplevet det, da jeg var med som bisidder ved en social sagsbehandling, og det fungerede upåklageligt.. alene det straks at kunne gøre indvendinger, når noget blev udtrykt på en måde, som kunne fejlfortolkes. Det giver et rigtig godt og grundigt indtryk, og man føler sig meget mere tryg.
- jeg har på et tidspunkt søgt journalindsigt ved min praktiserende læge, og nærmest alt af vigtighed var udeladt, ligesom selv meget alvorlige bivirkninger ikke var noteret ned. Billedet af mig, som her fremkom kunne jeg ikke på nogen måde identificere med mig selv- tværtimod. men det var til gengæld meget klart, at alt var noteret på en måde, så andre ville kunne få indtryk af en meget psykisk ustabil og nærmest hypokonderisk type...
lige modsat af, hvad andre opfattede mig som.
det var helt tydeligt for at dække sig ind, ifald der senere skulle vise sig at være noget i vejen mod forventning.
Det er ikke acceptabelt. så din model må være nem at efterleve - selv om den med garanti vil møde indædt modstand fra faglig side.

Betty Krorby
29.05.2015 :

Vi skal fuldstændig bort fra formynderiet mht adgang til egen journal, enten det er hos egen læge, offentligt eller privat hospital.
Alle patienter over 18 år skal have mulighed for at få en kopi af/have adgang til sin egen journal.

Dette kan ikke ændres hurtigt nok!

Skriv en kommentar til idéen

Dette website anvender 1. og 3. parts cookies til teknisk funktionalitet, trafikmåling og brugermåling for at optimere websitet og levere den bedst mulige brugeroplevelse. Hvis du navigerer videre på sitet uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du accepterer at modtage cookies fra voressundhedsvæsen.dk

Læs mere om cookies, og hvordan du sletter dem, klik her