Tryghed

Forskning kan bekymre

Anonym

Det er bekymrende, at man på forskningsklinikken for funktionelle lidelser har rettigheder, der træder langt over hidtil sete normer for forskning.
Lægestuderende undervises i at vurdere patienter ud fra kriterier, der ikke er anerkendt internationalt.
Jeg kom for 11 år siden til skade og fik et piskesmæld og en hjerneskade.
Jeg har mødt mange gode læger og ingen har tvivlet på mig. Nogle af de gode og dygtige læger er stoppet på grund af alder eller andet. Systemet har været langsomt og min forsikring har betalt en stor del af udredningen. Der gik således 5 år inden jeg fik papir på hjerneskaden (ikke at det er noget man ønsker - men når nu man selv kan mærke noget er galt, så er det jo godt at have en årsag og kan agere efter det)
Jeg har faktisk et pænt brev fra regionshospitalet, hvor der står de anbefaler en undersøgelse hos en speciallæge, men der er desværre ikke ressourcer til det.
Min forsikring betalte også i det tilfælde for en dygtig læge på Mølholm.
Jeg er frusteret over at skulle undersøge en læge grundigt inden jeg tør konsultere en sådan fordi nogle har nogle tillærte "fordomme eller "idéer" omkring mine skader.

Forskningsklinikken er for en stor del betalt af Trygfonden og Lundbeckfonden som har økonomiske interesser i forskningens udkomme. Det er ikke trygt.
Jeg bliver ked af det, når man i region Midtjylland lukker øjne og ører for hvad patienterne siger.
Lyt til patienterne og ikke kun "pengemændene"

Kommentarer (3)

Bente Stenfalk
07.03.2015 :

Helt enig.

Det er meget utrygt, at store fonde betaler for 'forskning', som er bestil på forhånd.

TrygFonden har betalt alle disse store skrivelser om funktionelle lidelser.

Hvorfor?

Fordi, har man fået en psykiatrisk diagnose som funktionelle lidelser, så kan man ikke få udbetalt sygeforsikring, for disse udbetales ikke ved psykisk sygdom. Og det sparer Trygs forsikringsselskaber MANGE penge på.

TrygFonden finansierer Forskningsklinikken (med over 100 mil kr.) som 'uddeler' psykiatriske diagnoser, man hjælper hinanden, og de syge bliver dobbelt tabere.

At det ikke er noget jeg finder på, ses af den mængde store skrivelser om funktionelle lidelser, som TrygFonden har betalt:

Befolkningens syn på funktionelle lidelser, 2014, Dansk Kommunikation, betalt af TrygFonden:
http://www.oplysning.org/uploads/9/1/4/3/9143605/syn_p_funktionele_lidelser.pdf


Klinisk vejledning for almen praksis, Funktionelle lidelser, 2013, DSAM, med donationer fra TrygFonden og Lundbech Fonden, og sendt til alle praktiserende læger: http://vejledninger.dsam.dk/funktionellelidelser/

Syg,- men ingen diagnose? Funktionel sygdom og reform af førtidspensionen, 2011, TrygFonden,
http://www.trygfonden.dk/~/media/PDF/Syg%20men%20ingen%20diagnose.ashx

Funktionelle symptomer og lidelser, 2012, DSAM, med donationer fra TrygFonden og Lundbech Fonden: http://www.dsam.dk/files/12/funktionelle_symptomer_og_lidelser.pdf

Det store TTA – projekt, 2012, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø:
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/~/media/Boeger-og-rapporter/Den-store-TTA-rapport-051212.pdf

På arbejdspapiret til Befolkningens syn på Funktionelle lidelser, 2014, som er gennemgået i dette link lidt nede og med gule noteringer, kan man se, hvordan de syge omtales, og om hvordan der manipuleres ubehageligt med svarpersonernes holdninger: http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/suu/bilag/541/1388964.pdf

V.h. Bente Stenfalk

Tage Holm Thomsen
09.05.2015 :

Jeg kan også spørge, om min lægeaspirants over for mig hemmeligholdte manipulation mod mig og min journal er noget hun er blevet undervist i på lægeskolen?
Min journal er så ugenkendelig for mig, fordi at den både giver de forkerte diagnoser og fungerer som sandhedsskjuler: forbedringer/forværringer/fejl/hændelser. Dvs. at der ikke bliver tænkt på at tro på mig eller fortælle mig, at jeg ikke må blive troet på, men på hvad de kan udnytte min godtroende autoritetstro til, som skal skjules/hemmeligholdes, og journalen derfor skal udfyldes, så de beskrevne symptomer/forbedringer/forværringer skal passe til den planlagte behandling, svarende til en lærebogs eksempel på en bedste specialiststandard behandling. Derfor bliver der ikke beskrevet én eneste af mine 13 fejl/hændelser. Derfor bliver al skyld for forværringer/udeblevne forbedringer, givet til mig, fremfor at give deres overbelastningsdirektiver skylden. Derfor bliver al det, jeg har sagt om mine fejl/hændelser beskrevet med ordet: vrangforestillinger, uden med et eneste ord at beskrive, hvad de skulle bestå af, ligesom der bliver sat et effektivt stempel på løgnen ved at beskrive mit forløb som fuldstændig fejlfri uden nogen form for fejl eller komplikationer.
Jeg kan ikke genkende ordet ,,mange gode læger," da jeg har meget svært ved at finde nogen blandt de 11 forskellige læger, jeg havde i Skive og Viborg, der kun var specialister i falsk journalføring, i at skjule deres dikterede fejlbehandlinger, hvor al vejledning bestod af bevidst vildledende misinformationer og skadelige symptomforværrende mistrosforsøgsoverbelastningsdirektiver.
Jeg kan derimod genkende ønsket om at få en årsagsforklaring for følgerne af fejlbehandlingen, så man kan agere efter det, frem for at gå rundt i uvidenhed med hovedet fyldt op med ene ubesvarede spørgsmål, og dermed uden nogen som helst fremtidsudsigt. Ligeledes er dét, at man i region Midtjylland lukker øjne og ører for, hvad patienterne siger - og ikke kun det, for det er endnu værre, når de hemmeligholder deres mistro, for så bliver man, sammen med den falske ekspertisefacade, frataget muligheden for at flygte fra en dikteret fejlbehandling, der efterfølgende i hemmelighed bliver overladt til patienternes egen skæbne, når en journal alle steder bliver brugt som et sandhedsdokument, der med løgnen, sammen med den patientfjendske tavshedsloyalitetspligt, offentliggør deres fejlbehandlede patienter/forsøgsdyr som løgnere, der i al fremtid hindres i at få en troværdig tiltrosbehandling i det offentlige sundhedsuvæsen.
LØSNINGEN ligger i at lave alternative muligheder til det retsløse offentlige monopoluvæsen: Et privatstyret konkurrerende sundhedsvæsen med behandlere uden for den patientfjendske lægeforening, så fejlbehandlede fra det offentlige uvæsen får mulighed for at få rettet for deres fejlbehandlinger og få en ærlig tiltrosbehandling i det alternative system, uden selv at skulle betale herfor, når man i forvejen er betalende tvangsmedlem af det offentlige, og dermed uretsmæssig kommer til at betale dobbelt for at blive tvangsfejlbehandlet i det offentlige diktaturstyrede monopoluvæsen, der lader den kollektive tavshedsloyalitetspligt gå forud for al hensyn til de fejlbehandlede patienter.
På PrivatHospitalet Skørping giver de deres patienter viden og medindflydelse i åbenhed til at sikre en fejlfri behandling.

Michael
12.01.2017 :

Forskning kan være meget bekymrende som sagt. Dette især når store virksomheder har interesse i at forskningen går i en bestemt retning.

Selvom mange mennesker lever efter livsstilen veganisme, og har en betydeligt højere levestandard i forhold til sygdom, bliver denne livsstil undermineret af en lang række (højst sandsynligt betalte) undersøgelser.

Dette selvom der er meget valid research derude, der bekræfter de helbredsmæssige fordele ved livsstilen.

Forskning bliver derfor brugt i virksomhedernes fordel, også kaldet lobbyisme. Det ses også inden for tøjbranchen, hvor firmaerne presser lønningerne i forhold til deres producenter og medarbejdere.

Dermed bliver det eksempelvis også sværere at lave bæredygtig herremode, da producenterne ikke kan opkvalificere deres produktion.

Skriv en kommentar til idéen

Dette website anvender 1. og 3. parts cookies til teknisk funktionalitet, trafikmåling og brugermåling for at optimere websitet og levere den bedst mulige brugeroplevelse. Hvis du navigerer videre på sitet uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du accepterer at modtage cookies fra voressundhedsvæsen.dk

Læs mere om cookies, og hvordan du sletter dem, klik her